Salg- & Leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg fra BodyCare By Heidi webshop (internetbutik), medmindre andet særskilt aftales mellem BodyCare By Heidi og kunden. For forbrugerkøb gælder som udgangspunkt købelovens regler herfor og for køb mellem erhvervsdrivende købelovens almindelige regler.

1. Bestilling og fortrydelsesret
Bestilling kan alene foretages af personer, der er fyldt 18 år. Alle aftaler kan ske pr. e-mail til heidi@munksgaard1.dk bestilling på www.bodyCareby heidi.dk som følgende denne vejledning:

1. Vælg vare

2. Indtast antal

3. Tryk på beregn pris

4. Læg i kurv

5. Godkend og gå til betalingsvindue
Ifølge Dansk lovgivning af Juni 2014 har køberen 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Fortryder du købet, skal Heidi Munksgaard derfor underrettes herom.

For at få det fulde beløb retur, skal du returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den. Har varen været i brug eller pakket ud af org. emballage kan BodyCare By Heidi foretage en værdiberegning i forhold til, hvilken værdi varen vil have ved gensalg.

Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.
Vi modtager ikke forsendelser, som er sendt ufranko eller pr. efterkrav.
Er varen betalt med overførsel til vores konto, beder vi dig vedlægge oplysninger om kontonr, hvortil beløbet for varen kan returneres.

I visse tilfælde følger med leverancen produktbeskrivelser og brugervejledninger til kundens brug. Såfremt kunden ønsker yderligere rådgivning fra BodyCare By Heidi, kan dette ske ved henvendelse på tlf.nr. 22377648 og e-mail heidi@munksgaard1.dk.

Straks efter bestillingen modtager kunden en kvittering på, at vi har modtaget bestillingen. Kunden kan, indtil varen er leveret, få tilsendt en kopi af ordrebekræftelsen ved henvendelse på e-mail heidi@munksgaard1.dk

2. Ordrebekræftelse og levering
Forsendelse sendes med pakke posten og kunden afhenter selv pakken på pakkeposthus hvis ikke andet er aftalt.

Heidi’s Hundebiks’s leveringstid er hurtigst muligt efter aftale hvis kunden ikke selv henter.

3. Modtagelse af varer
3.1 Det er vigtigt, at kunden straks ved modtagelsen kontrollerer varen for synlige fejl/mangler f.eks. brudskader eller ridser, samt om varen stemmer overens med ordrebekræftelsen. Hvis varen er beskadiget eller ikke stemmer overens med ordrebekræftelsen, skal det anføres på fragtbrevet, når der kvitteres for modtagelsen, eller modtagelse kan helt nægtes. Hvis der kvitteres for varen uden angivelse af fejl/mangler, eller hvis det er aftalt, at varen leveres på kundens adresse, uden at kunden er til stede, kan BodyCare By Heidi ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle synlige mangler ved varen. Såfremt varen er modtaget, men det på fragtbrevet er anført, at den har fejl/mangler, kan kunden følge proceduren i punkt 3.2.

3.2 For at udbedre manglen hurtigst muligt kan kunden reklamere eventuelt med foto dokumentation ved henvendelse pr. e-mail: heidi@munksgaard1.dk med angivelse af nota nummer. Reklameres ikke inden for et døgn, fortaber kunden retten til at reklamere over transportskader eller forkert/manglende fremsendt vare

4. Garanti
Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. Dog ydes som nævnt ingen garanti for synlige skader/brudskader og lignende efter, at varen er leveret til kunden.

5. Reklamation
Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. Er reklamationen berettiget, og der i øvrigt er reklameret rettidigt fra kundens side, gælder følgende:
I det omfang varer skal returneres til BodyCare By Heidi, kan varerne enten afleveres eller sendes til BodyCare By Heidi, Mariavænget 22, 6520 Toftlund. Kunden betaler forsendelse omkostningerne ved retur transportmiddel. Ved reklamation skal kunden rette henvendelse pr. tlf. til BodyCare By Heidi på 22377648 eller pr. e-mail eventuelt med foto dokumentation til heidi@munksgaard1.dk. Kunden vil herefter modtage en e-mail om, hvorvidt reklamationen kan godkendes. Såfremt en ny vare ikke kan leveres evt. på grund af udgået model, farve m.m., vil kunden modtage besked om muligheden for reparation, afslag i prisen eller det fulde beløb refunderet. Kunden kan herefter ikke gøre yderligere krav gældende overfor BodyCare By Heidi. Da returnering af varer kun kan finde sted i original emballage, er det kundens ansvar og risiko at sørge herfor, idet varen ellers ikke kan returneres. Det er vigtigt, at kunden samtidig med returnering af en vare, medsender ordrebekræftelsen til BodyCare By Heidi.
Viser det sig efterfølgende, at der ikke er fejl/mangler ved varen, er kunden forpligtet til at afholde fragtomkostningerne, hvorfor BodyCare By Heidi er berettiget til at fremsende særskilt faktura herfor.

6. Forsinkelse
BodyCare By Heidi påtager sig ikke ansvar for forsinkelser, idet leveringstidspunkter oplyst over for kunden alene er vejledende.

7. Ansvar i øvrigt
BodyCare By Heidi påtager sig det ansvar, der følger af den til enhver tid gældende lovgivning, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Dette gælder tillige for produktansvar, som BodyCare By Heidi fraskriver sig, i det omfang lovgivningen tillader det.

8. Priser
Alle priser oplyst i BodyCare By Heidi internetbutik www.bodycarebyheidi.dk er inklusive 25% moms, men ekskl. porto/fragt. Der tages dog forbehold for prisstigninger, valutaændringer, force majeure, forhøjelse af afgifter og lignende, ligesom der tages forbehold for specifikationsændringer vedrørende produkter samt fejl på hjemmesiden (trykfejl). Alle priser er dagspriser og opdateres løbende.

BodyCare By Heidi har ret til når som helst at ændre oplyste priser, standarder etc.

9. Betaling
Ved betalingen følges instruktionen i internetbutikken. Der kan betales med Mobile Pay på tlf: 57 128 eller Bankoverførsel til Danske Bank reg.nr. 3409, kontonr. 11681018. Ved kontooverførsel er kunden ikke dækket af indsigelsesordningen.

Kunden bedes oplyse ordrenummer ved betalingen.

10. Persondata
Oplysninger afgivet overfor BodyCare By Heidi i forbindelse med bestilling af varer vil blive registreret i BodyCare By Heidi database. De indsamlede oplysninger er kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Disse oplysninger vil alene blive anvendt i forbindelse med levering af den bestilte vare, besøgsstatistik med henblik på at forbedre BodyCare By Heidi website og eventuel til efterforskning af svindel med betalingskort eller andet. Kreditkortoplysninger opbevares ikke krypteret, men betalingen transmitteres krypteret.

BodyCare By Heidi videregiver ikke e-mailadresser eller oplysning om kunder til tredjemand og sender ikke uopfordret e-mails til sine kunder. Kunden kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret i BodyCare By Heidi database, og kan naturligvis altid gøre indsigelse herimod i henhold til persondataloven.
Cookies anvendes alene for at opretholde de varer, kunden har lagt i kurven, men anvendes ikke til personlige oplysninger. Ønsker kunden cookies slettet fra sin pc, følges denne vejledning:1. Gå i Internet Explorer2. Slet cookies under menuen Funktioner, Internetindstillinger, Slet cookies.
BodyCare By Heidi følger lovgivningens bestemmelser om registrering af kunder i sin database og gemmer således i henhold til regnskabslovgivningen relevante oplysninger i minimum 5 år. Såfremt en kunde er oprettet i BodyCare By Heidi kundedatabase, men ikke har foretaget indkøb de seneste 5 år via denne, kan kunden når som helst anmode om at få sine data i databasen slettet. Dette kan ske ved fremsendelse af e-mail til heidi@munksgaard1.dk.

11. Lovvalg
For enhver bestilling i BodyCare By Heidi internetbutik www.bodycarebyheidi.dk gælder den til enhver tid gældende danske lovgivning, ligesom eventuelle tvister afgøres ved de danske domstole.

12. Firmaoplysninger
BodyCare By Heidi, Mariavænget 22, 6520 Toftlund

CVR-nr. DK36618620

Etableringsår: 2015

Tlf. eller sms på 22 37 76 48

MobilePay 57 128